Ongeveer een jaar geleden startten we in samenwerking met tien huisartsen een pilot om Inforium klaar te maken voor algemeen gebruik in de huisartspraktijk. En dat moment komt na zeer positieve feedback van de gebruikers steeds dichterbij.

Inforium is een systeem waarmee artsen hun patiënten op een eenvoudige manier 
betrouwbare voorlichting kunnen geven. Al tijdens het consult stuurt de arts de informatie 
direct via de mail naar het ‘Postvak In’ van de patiënt zodat die de informatie in zijn eigen 
vertrouwde omgeving in alle rust kan lezen.

Aanwinst voor de huisarts

Na de succesvolle lancering van Inforium, zijn we begonnen met een pilot in de 
huisartspraktijk. Want juist voor de huisarts, die patiënten met zeer uiteenlopende kwalen 
en ziektebeelden ziet, is Inforium een aanwinst. Een aanwinst die bovendien tijdwinst 
oplevert, zo bleek uit onze enquête van begin april. Alle huisartsen gaven aan dat ze dankzij 
Inforium minder tijd kwijt zijn aan het informeren van patiënten. Ook antwoordden ze 
unaniem dat ze Inforium zouden aanbevelen aan collega-huisartsen. Alle highlights uit deze 
tweede enquête kunt u helemaal onderaan dit bericht lezen.

Lancering Inforium voor huisartsen

Enkele maanden na de start van de pilot hebben we een eerste enquête gehouden. Met de 
resultaten daarvan hebben we een aantal wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd. Na 
deze tweede enquête komt het moment dat we de definitieve versie van Inforium voor 
huisartsen lanceren in zicht. Naar verwachting kunnen we het systeem na de zomervakantie 
aanbieden aan alle huisartsen in Nederland.

 

Belangrijke enquêteresultaten:

1. Alle deelnemers aan de pilot geven Inforium een rapportcijfer 8 of hoger

2. Alle deelnemers geven aan dat deze nieuwe manier van het informeren van patiënten MINDER tijd kost dan de huidige manier.

3. Alle deelnemers geven aan dat Inforium het werk als huisarts effectiever maakt (43 % Ja, enigszins, 57% Ja, zeker).

4. Alle deelnemers zouden Inforium aanbevelen aan collega huisartsen!

5. Alle deelnemers denken Inforium na een jaar gebruik nog meerdere keren per dag (57%) of meerder keren per week (43%) te gebruiken!

 


Highlights van uitspraken uit de enquête
:

  • Snel, betrouwbaar, makkelijk en veilig
  • Modern en professioneel
  • Patiënten reageren positief en waarderen het!
  • Snelle, heldere info die (beter) gelezen wordt!
  • Handig overzicht van te gebruiken informatie op 1 plek
  • Helpt bij uitleg en voorlichting
  • Helpt bij behandeling en therapietrouw
  • Past goed in de dagelijkse workflow!


 

Meer weten?

Wilt u op de hoogte blijven van de releasedatum van Inforium voor huisartsen of wilt u meer  weten over het systeem zelf? Dan kunt u contact opnemen via huisartsinfo@inforium.nl of ons contactformulier invullen.

Klankbordgroep huisartsen

Hoe werkt Inforium huisartsen?
 
Introductie aanbieding

Meer informatie over deze enquête? Mail naar: huisartsinfo@inforium.nl