Inforium genoemd in Kamerbrief 'Samen Beslissen'

Op 29 oktober jongstleden informeerde minister Schippers (VWS) de Tweede Kamer over de ambitie om patiënten samen met hun arts optimaal te laten beslissen over de behandeling die in hun situatie passend is. Op pagina 3 van deze Kamerbrief refereert zij aan Inforium als goed initiatief voor patiënten om te kunnen beschikken over betrouwbare, persoonlijke informatie over hun aandoening, die zij rechtstreeks, veilig en anoniem van hun arts krijgen.

> U kunt de Kamerbrief Samen Beslissen hier downloaden