Goede informatievoorziening rondom ingrepen

In de aanloop naar het Tweede Kamer debat omtrent het burgerinitiatief Schriftelijke informatievoorziening bij medische ingrepen hebben zowel de voorstanders als tegenstanders van de motie bekeken hoe Inforium in het Flevoziekenhuis Almere gebruikt wordt. Ze waren onder de indruk van hoe patiënten geïnformeerd werden rondom de ingreep met niet alleen tekst en PDF's, maar ook hyperlinks en video's rechtstreeks naar de mailbox van patiënt. De snelheid en eenvoud waarmee een ziekenhuis ermee kan werken was voor beide partijen reden om hier naar te refereren in het debat als een goed voorbeeld wat gevolgd zou moeten worden. 
 
Zie hieronder voor een korte impressie (1 minuut)
 

Informatie hoeksteen gedeelde besluitvorming (shared decision making)

In het debat kwam ook duidelijk de noodzaak van herhaalbare en betrouwbare informatie naar voren. Kennis is de hoeksteen van besluitvorming. Daarom is het van belang dat patiënt de informatie hoofdpunten ook na de mondelinge informatie in de spreekkamer nogmaals kan bekijken. Met het gebruik van Inforium kan dat. Eenvoudig en gebruiksvriendelijk, met meer mogelijkheden dan papier en deelbaar met de naasten, waar ze ook wonen.
 

Zie hieronder voor een langere impressie (3 minuten)
 
Klik hier voor praktijkvoorbeelden met Inforium