Onlangs is bij Saxion hogescholen een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van digitale informatievoorziening op o.a. therapietrouw bij medicatie. Met Inforium werd zowel geschreven informatie als video’s naar de mailbox van de patient gestuurd. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat na 3 maanden bij Inforium gebruikers therapie-ontrouw daalde van 14,3% naar 5,7%. Dat is een verbetering van 8,6% (60% daling).

Dit is in fors contrast met de patiënten met alleen bijsluiter die ongeveer stabiel bleef. Uit de enquêtes onder patiënten blijkt dat patienten erg te spreken zijn over Inforium qua gemak, milieubewustzijn en herhaalmogelijkheid.

Een Inforium (het ontvangen bericht) wordt in twee derde van de gevallen vaker bekeken (2-6 keer), waarbij de filmpjes het meest interessant waren. Verder onderzoek is nodig of Inforium in grote groepen en bij andere medicatie deze sterke verbetering van therapietrouw kan bevestigen.

Hanan Kessar heeft in het kader van afstudeeronderzoek voor farmacologisch consulent aan de Saxion Hogeschool onderzoek gedaan naar het effect van digitale informatievoorziening door middel van Inforium. Inforium is een zeer gebruiksvriendelijke, privacy respecterende methode om digitale informatie op maat naar mailbox van een patient te sturen. Inforium heeft de mogelijkheid om eenvoudig combinaties van geschreven tekst, bestaande folders, webpagina’s en multimedia zoals video te maken en te versturen. Aangezien de patiënt alleen een e-mailadres nodig heeft, zonder account of inlog, is de acceptatie van Inforium zeer hoog. Het behoud van privacy voor zowel zender als ontvanger wordt bereikt door speciale versleutelingstechnieken.

Inforium werd ingericht voor verschillende medicatiegroepen, waaronder longmedicatie, oogmedicatie en neusmedicatie. Er werd gebruikt gemaakt van een combinatie van tekst, PDF bijsluiter en vaak een video over het juiste gebruik van de medicatie.

Het onderzoek was zowel kwalitatief als kwantitatief. Enquêtes werden gehouden onder 49 zorgverleners (apothekers, huisartsen en apothekers) assistenten. 100 patiënten, gebruik makend van zowel de traditionele methode als de Inforium methode, werden benaderd met als resultaat een respons van 35%. In de enquête werden onder meer 7 kennisvragen opgenomen om een globale kennistest te doen. Het onderzoek naar de effecten op de therapietrouw werd gedaan bij een patiëntengroep, 6 maanden na de start van het gebruik van de medicatie (“eerste uitgifte”). 

De resultaten van de enquêtes waren binnen een grote populatie positief. Bij de professionals werd Inforium als een toekomstgerichte tool gezien, makkelijk te gebruiken en prettig om aan te bieden. De patiënten zijn erg te spreken over Inforium met een uitschieter naar boven door de jonge patiënten. Mondelinge communicatie wordt door zowel de “ouderwetse” als Inforium patiëntengroepen als hoogste gewaardeerd, waarbij echter opvalt dat dit bij de Inforium groep veel lager ligt (74,3% vs. 57,1%). De Inforium waardering ligt bij hen bijna even hoog (51,4%, er waren meer antwoorden mogelijk). De andere vormen van informatie, schriftelijk 22,9% en demonstratie 28,6% werden veel lager gewaardeerd. Ook de milieuaspecten van papierverspilling werd aangekaart.
De kennistest liet eveneens een duidelijk verschil zien. Inforium gebruikers hadden 90% van de inhoudelijke vragen goed tegen 79.3% van de “ouderwetse” methode.

De resultaten van het therapietrouw onderzoek waren duidelijk. Met gebruik van Inforium was de therapieontrouw gedaald van 14,3 naar 5,7%. Bij de “ouderwetse”gebruiker bleef het nagenoeg gelijk, 20% naar 18,5% . Zie tabel.

Concluderend laat dit onderzoek het grote potentieel van digitale informatievoorziening met gebruik van multimedia zien. De gezondheidswinst van goede therapietrouw is enorm. Daarbij heeft minder ziektelast waarschijnlijk een kostendrukkend effect op de zorgkosten. Dit maakt ook de business case positief. Aangezien dit om een oriënterend onderzoek gaat is vervolgonderzoek nodig. Indien de resultaten met deze eenvoudige methode reproduceerbaar zijn bij grote groepen en chronische patiënten is een grote gezondheids- en kostenwinst te bewerkstelligen.

» Klik hier om het volledige onderzoek aan te vragen.

Meer informatie: B.Dalmolen@mediwebs.nl  (tel. 06-37344969)