Na de behandeling van het burgerinitiatief van Maria Smit in de Tweede Kamer (zie www.inforium.nl/tweedekamer) heeft de aandacht voor het onderwerp schriftelijke informatievoorziening een vervolg gekregen. 
 
Tijdens het debat werd het initiatief van Markus Oei van het Flevoziekenhuis genoemd om patiënten op een eenvoudige manier te informeren, waarbij hij van het door hem ontwikkelde Inforium gebruik maakt.
 
Minister Schippers sprak woensdag 8 april met 2 initiatiefnemers op het gebied van gerichte patiëntcommunicatie en betrokkenen van het Flevoziekenhuis en Tjongerschans. De hieronder genoemde communicatiemiddelen sluiten naadloos aan op de vraag van de minister naar meer transparantie in de zorg. Als patiënten beter zijn geïnformeerd, kunnen zij hun beslissingen over hun behandeling beter overzien. Shared Decision Making krijgt zo meer inhoud en dat is waar de minister voor pleit.
 
Markus Oei, KNO arts in het Flevoziekenhuis te Almere, heeft zich tot doel gesteld gedeelde besluitvorming (shared decision making) mogelijk te maken om de patiënt meer grip te geven op zijn ziekte. Kennisoverdracht naar de patiënt is hierbij een cruciale factor. Hiertoe wordt op de polikliniek KNO met Inforium gebruik gemaakt van een zeer simpele en veilige methode om betrouwbare, multimediale informatie op maat bij de patiënt in de mailbox te brengen. Met Inforium en BetrouwbareBron.nl is de toepasselijke patiënteninformatie van bijna alle specialismen en non-profit organisaties als Kanker.nl binnen 20 seconden van huisarts of specialist naar de patiënt te verzenden.
 
Een patiëntacceptatie van circa 93% laat zien dat patiënten meer willen dan de papieren folder. Willen meedenken over het behandelproces en goed geïnformeerd willen worden. 
 
De minister gaf aan de voordelen van het gebruik van een platform als Inforium te zien. Ook ontkrachtte zij de opmerking dat informatie per mail sturen niet voor de oudere patiënt geschikt zou zijn. Zij gaf aan dat het juist ook voor de oudere patiënt het bijzonder handig zou zijn als zij alleen door het aanklikken van een link in een mail, direct bij de juiste informatie terecht zouden komen.
 
Een geslaagd bezoek met ondersteuning van initiatiefnemers die zich inzetten voor betere patiënteninformatie.Een wat uitgebreidere impressie van het werkbezoek van de minister aan Inforium en Tjongerschans: